penicylina

Czym jest choroba Parkinsona?

            Choroba Parkinsona należy do kategorii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, która w dużej mierze przejawia się poprzez spowolnienie ruchowe, sztywność większości mięśni oraz nadmierne drżenie kończyn uniemożliwiające lub utrudniające poprawne funkcjonowanie w życiu codziennym. W większości przypadków choroba ta objawia się przed 60-tym rokiem życia i znacznie częściej dotyka mężczyzn niż kobiety.  https://www.apteka-rozana.eu/rozne.html

Objawy

            Objawy choroby Parkinsona są niepozorne oraz narastają w powolnym tempie. Początkowo zmiany zachodzą na płaszczyźnie ruchowej w nieznacznym stopniu. Chory staje się osłabiony i bardziej męczliwy. Nawet najmniejszy wysiłek fizyczny potrafi niesamowicie przemęczyć, a w ruchach chorego można zauważyć pewne niezgrabności. Większość osób, u których takie objawy się pojawiają, kojarzy je raczej z podeszłym wiekiem lub zaburzeniami reumatycznymi, jednakże takie odchylenia od normy powinny być pierwszym sygnałem na to aby udać się do lekarza na badanie. W miarę postępowania choroby zaczynają ukazywać się pozostałe objawy, takie jak zaburzenia równowagi, spowolnienie ruchowe, drżenie rąk, pochylenie się sylwetki do przodu czy problemy z wykonywaniem podstawowych czynności fizycznych, takich jak wstawanie i siadanie.

pigułki

Komórki umierają

            Do głównych przyczyn powstawania choroby Parkinsona należy sukcesywne obumieranie komórek nerwowych, znajdujących się w płacie mózgu zwanym istotą czarną. Komórki nerwowe, czyli obumierające neurony, odpowiedzialne są za przenoszenie niewielkich sygnałów pomiędzy istotą czarną, a prążkowanym ciałem znajdującym się w kresmózgowiu. Każdy impuls przekazywany z istoty czarnej odpowiada za pracę naszych mięśni oraz ruch fizyczny, a zaburzenia w przekazywanych sygnałach powodują nadmierną ruchliwość dłoni i ogólne spowolnienie ruchowe. Istnieje dziedziczna odmiana choroby Parkinsona, która nierozerwalnie łączy się z syntezą białka -alfa-synukleiny.

            Pomimo usilnych prób, do tej pory naukowcom nie udało się opracować skutecznego leku zwalczającego chorobę Parkinsona, jednakże nowoczesne technologie i nauka umożliwiły opracowanie składów farmakologicznych i operacji, które łagodzą przebieg choroby i umożliwiają poprawne funkcjonowanie w życiu codziennym. Leczenie choroby Parkinsona w dużej mierze opiera się na uzupełnianiu niedoborów dopaminy, hamowaniu procesów rozkładu tej substancji wewnątrz mózgu oraz pobudzaniu produkcji dopaminy za pomocą wprowadzania do wnętrza organizmu różnych substancji.

pigułki

Operacja

            Inną strategią leczenia może być operacja chirurgiczna, która polega na przeszczepieniu komórek, które pozostają zdolne do wyprodukowania dużej ilości dopaminy. Komórki te zostają wszczepione do wnętrza mózgu i mogą być pozyskiwane zarówno z wnętrza ciała pacjenta, jak i z płodów ludzkich. Pomimo innowacyjności tej strategii przeszczep z wnętrza ciała pacjenta okazał się być mniej skuteczny, dlatego dziś wykonuje się operację wyłącznie poprzez przeszczep płodowej tkanki mózgowej pacjentom z zaawansowanym stadium choroby Parkinsona.  https://www.apteka-rozana.eu/