penicylina

Czym jest choroba Parkinsona?

            Choroba Parkinsona należy do kategorii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, która w dużej mierze przejawia się poprzez spowolnienie ruchowe, sztywność większości mięśni oraz nadmierne

Read More